Uvildig IT-sagkyndig ved bevissikring

Digital bevissikring ifølge retsplejeloven

Hos Promenta har vi opbygget en mangeårig erfaring som uvildig IT-sagkyndig i bevissikringssager. Hvert år løser vi et stort antal sager for de danske retskredse, og bliver desuden brug som IT-sagkyndige af Landsretten og Sø- og Handelsretten. Promenta har siden 2007 været udmeldt som IT-sagkyndige i mere end 375 bevissikringssager.

Vores ekspertise gælder i særlig grad bevissikringssager inden for varemærkekrænkelser, ulovlig kopiering og fildeling, datatyveri og andre krænkelser af immaterialrettigheder.

Med højtuddannede IT-specialister kan Promenta genskabe slettet eller skjult materiale. Vi analyser datamaterialet og udarbejder en rapport med dokumentation for eventuelle krænkelser. Vi tilbyder også at gennemgå og analysere regnskabsmateriale. Vi følger fastlagte procedurer, der lever op til alle juridiske krav inden for Computer Forensics (digital bevissikring).

Derudover tilbyder Promenta sagkyndig bistand inden for revisionsydelser som regnskab moms. Dette kan eksempelvis handle om analyser af køb, salg og avancer ved bevissikringssager.

Hos Promenta følger vi sagen helt til dørs og tilbyder transport af beslaglagt materiale, aflåst opbevaring under sagen og eventuelt efterfølgende at destruere materialet.

Kontakt Lars Krüger på +45 7020 7202 eller bevis@promenta.dk og få assistance. Vi rykker ud i hele Danmark med kort varsel.

Vi kan træffes 24-7-365

Vi er tilgængelig 24 timer, ugens 7 dage, året rundt. Kontakt Lars Krüger direkte på +45 4045 7050

Kontakt os på telefon +45 7020 7202
Sikker mail

Sikker mail kan sendes til Promenta A/S på cvr. nr. 26803462

Brug for assistance?

Bliv ringet op af en sagkyndig, så du får den rette assistance.