IT-revision

Tag dit it-sikkerhedsniveau op til revision

 

For de fleste virksomheder spiller IT en meget vigtig rolle i den daglige drift og i evnen til at udvikle sig på fremtidens marked. Den hastige digitale udvikling har også skabt et behov for løbende at gennemgå virksomhedens it-infrastruktur – og især holde et skarpt fokus på it-sikkerheden.

Hos Promenta gennemfører vi IT-revision i virksomheder ud fra gældende standarder og ud fra de individuelle behov. Som objektiv og uafhængig rådgiver har vi en anden rolle end eksempel IT-leverandører, da vi giver et aldeles upartisk syn på virksomhedens aktuelle it-sikkerhedsniveau.

Sammen med virksomheden (eller organisationen) gennemgår vi alle de IT-relevante forhold internt og eksternt med udgangspunkt i etablerede standarder herunder ISO 27001– og kan på denne vis kortlægge det eksistererende IT-sikkerhedsniveau.

Vores IT-revision giver overblik over interne styrker og svagheder samt eksterne trusler og muligheder. Virksomheden får analyseret dette, og analysearbejdet munder ud i en rapport, der kan indgå i et handlingsrorienteret beslutningsgrundlag til ledelsen.

I praksis fungerer IT-systemer i mere åbne miljøer, hvor virksomhedens medarbejdere kommunikerer med hinanden internt og med bl.a. kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere eksternt. Det giver ofte et ret komplekst billede af it-infrastrukturen – og her kommer Promenta ind i billedet for at forenkle og synliggøre de forretningskritiske faktorer.

Ring til Lars Krüger på +45 7020 7202 allerede i dag, og hør mere om de forretningsmæssige fordele ved at få virksomhedens it-sikkerhed gennemgået.

IT-revision indeholder typisk:

  • Kontrol af drift og vedligehold af datacentre
  • Adgangssikkerhed og håndtering af brugernavne og passwords
  • Procedurer for anskaffelse, ændring og drift af software
  • Fysisk kontrol af serverrum
  • Funktionsadskillelse og fuldmagtsforhold
  • Håndtering af data og personfølsomme oplysninger
  • Validitet af backupsystemer
Vi kan træffes 24-7-365

Vi er tilgængelig 24 timer, ugens 7 dage, året rundt. Kontakt Lars Krüger direkte på +45 4045 7050 eller bevis@promenta.dk

Kontakt os på telefon +45 7020 7202
Brug for assistance?

Bliv ringet op af en sagkyndig, så du får den rette assistance.