IT-efterforskning

Få efterforsket sagen

 

For de fleste virksomheder er deres IT-systemer et centralt led i forretningen. Skaden kan derfor blive meget stor, hvis der bliver slettet, forvansket eller endda stjålet vitale informationer. Hos Promenta hjælper vi virksomheder med at få kortlagt, hvad der er sket, hvem der har gjort det og hvad du kan gøre for at stoppe yderligere hændelser.

En mistanke rettet mod en eller flere medarbejdere er en alvorlig sag. Derfor er det altafgørende med håndfaste beviser, der dokumenterer et hændelsesforløb og giver ledelsen det rette grundlag for at træffe en beslutning i situationen. Promenta arbejder effektivt bag linjerne og skaffer den fornødne dokumentation, så sagen hurtigt bliver belyst.

Efterforskning af IT-sager er sjældent sorte eller hvide. Det kan være en kompliceret opgave at få dokumenteret et mistænkeligt hændelsesforløb og få bragt beviser frem i lyset, især hvis virksomheden ender med at beslutte sig for en retssag. Ved dataforbrydelser og it-kriminalitet er der ofte indblandet medarbejdere, som hurtigt kan gøre stor skade på virksomheden.

Hos Promenta har vi mange års erfaring med IT-efterforskning. Vi opererer efter fastlagte procedurer for efterforskningen og dokumenterer det faktiske hændelsesforløb i en rapport, der beskriver det skete – og enten fjerner eller bekræfter mistanken. Herefter er det op til virksomheden at overtage sagen internt med evt. sanktioner eller kontakte politiet for yderligere skridt.

Ring til Lars Krüger på +45 40457050, hvis du har mistanke om uregelmæssige forhold i virksomheden.

Vi kan træffes 24-7-365

Vi er tilgængelig 24 timer, ugens 7 dage, året rundt. Kontakt Lars Krüger direkte på +45 4045 7050 eller bevis@promenta.dk

Kontakt os på telefon +45 7020 7202
Brug for assistance?

Bliv ringet op af en sagkyndig, så du får den rette assistance.