IT-sagkyndige i mere end 600 bevissikringssager

Vi har i Promenta deltaget som IT-sagkyndige i mere end 600 bevissikringssager fordelt over hele landet. Vi er specialister i at fremfinde og spejle data fra IT-systemer herunder fra mailsystemer, økonomisystemer, produktionssystemer og webshops etc.

Ud over at vi har stor erfaring og dybdegående teknisk indsigt for de IT-faglige opgaver ved en bevissikring, har vi også en forståelse for den juridiske proces, der pågår ved en bevissikring.

I flere bevissikringssager har vi stillet med flere sagkyndige og vi har i flere sager stillet med 5 sagkyndige samtidigt, hvor bevissikringssager er gennemført på samme tid i flere retskredse.